Aneta i Jacek Waszczykowscy - Gospodarstwo ProBio EkonomiczneGospodarstwo Rolne A. J. Waszczykowscy wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów.
Uprawy : kukurydza, rzodkiew oleista, groch, pszenżyto, jęczmień, babka lancetowata, amarantus.
Chów zwierząt: - system zamknięty, na rusztach i na ściółce 80 loch rasa PIC - konie pod wierzch.
Gospodarstwo Rolne Państwa Waszczykowskich. 80 ha gruntów ornych – uprawy: kukurydza, rzodkiew oleista, zboża , babka lancetowata, amarantus oraz chów trzody w systemie zamkniętym a także chów koni. Problemy przed zastosowaniem Probiotechnologii : zdegradowana gleba, wysokie koszty nawożenia, niezadowalające plony. A w chowie zwierząt potrzeba poprawy dobrostanu, obniżenie kosztów weterynaryjnych, obniżenie emisji złowonnych gazów. ProbioEmy stosowane są do: zaprawiania nasion, uszlachetniania gnojowicy , szczepienia gleby, zakiszania kiszonek, pojenia zwierząt oraz higienizacji pomieszczeń inwentarskich.
Stosowane Wyroby : EmFarma, EmFarma Plus, Pro-Biotyk (em15)
Efekty po 7 latach stosowania ProbioEmów: rewitalizacja gleby, wyższe plony, likwidacja problemów z chorobami grzybowymi , zmniejszenie kosztów uprawy i chowu, obniżenie emisji siarkowodoru i amoniaku. Ponadto bardzo wysokie ograniczenie populacji much w obiektach inwentarskich.