ProBio Emy w sadach i uprawie warzyw


ProBio Emy w sadach i uprawie warzyw

Przed rozpoczęciem wdrażania probiotechnologii w sadach należy wykonać badanie gleby na zawartość próchnicy i składników pokarmowych, aby odpowiednio zaplanować dalsze postępowanie. Jeżeli do tej pory w sadzie stosowano agrochemię, to w pierwszych latach stosowania ProBio Emów™ ograniczanie nawozów syntetycznych musi odbywać się stopniowo. Już od pierwszych zabiegów ProBio Emy™ będą sukcesywnie zmieniać kierunek mikrobiologiczny zachodzących w glebie procesów: z gnilnych, na procesy humifikacji i mineralizacji materii organicznej. Będzie przybywać łatwo dostępnych dla roślin składników pokarmowych, a pH gleby będzie się optymalizować do poziomu odpowiedniego dla danego gatunku rośliny uprawnej. Corocznie wykonywane badania gleby pozwolą zaobserwować te zmiany

 

Ponieważ mikroorganizmy wpływają na stopień wykorzystania przez rośliny dostępnych (w tym również z nawozów) składników pokarmowych, w zależności od wyników badań należy ustalić dawki ProBio Emów™ i odpowiednio redukować ilość nawozów oraz chemicznych środków ochrony roślin. Przy wysokiej zawartości próchnicy w glebie - ok. 3% można ograniczyć bądź całkowicie zrezygnować z nawożenia NPK.

Pielęgnację sadów, jak w każdej uprawie, należy zacząć od zasiedlenia gleby pożyteczną mikroflorą. Zabiegi doglebowe w postaci oprysków EmFarmą Plus™ najkorzystniej jest wykonywać w deszczu, lub w mżawce. Dzięki temu mikroorganizmy nie osiadają na trawie, tylko zostają wprowadzone w profil glebowy. Jeżeli poziom próchnicy jest niski - od 0,5-1,5% to łącznie w ciągu całego sezonu należy zastosować od 100 do 120 L/ha EmFarmy Plus™ w około 4-5 zabiegach (po 20-40 L preparatu na zabieg). Zabiegi doglebowe należy wykonywać, gdy temperatura gleby wzrośnie do 8ºC, wtedy pożyteczne mikroorganizmy szybciej namnażają się i dominują w środowisku glebowym. Zabiegi wykonujemy przez cały okres wegetacyjny. Najlepiej zacząć jest od większych dawek - 40 L, by zapewnić przewagę mikrobiologiczną pożytecznych mikroorganizmów nad patogenami. 34 Poradnik Dobrych Praktyk - ProBio Emy™ w uprawie gleby i roślin oraz w chowie zwierząt W celu jej utrzymania ważne jest zaszczepianie gleby przez kolejne 2 do 5 lat - zabiegi EmFarmą Plus™ w dawce 20 L/ha w 500-1000 L wody.

Z doświadczeń Pana Zbigniewa Chajęckiego (sadownik z 20-letnim doświadczeniem, prowadzi gospodarstwo ekologiczne o pow. 10 ha, uprawa sadownicza: jabłonie, grusze, czereśnie, śliwy, brzoskwinie; od 6 lat stosuje probiotechnologię) potwierdzonych badaniami przeprowadzonymi przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Wesołej wynika, że po 2 latach stosowania ProBio Emów™ można podnieść pH gleby i uzyskać 100% wzrost zawartości fosforu, potasu i magnezu, bez stosowania nawozów syntetycznych i organicznych.

W ciągu roku w sadzie wykonuje się od 10 do 25 zabiegów na drzewa (w zależności od danego gatunku rośliny) zgodnie z zasadą zajętego krzesła - jeżeli drzewa odpowiednio wcześnie, profilaktycznie zostaną zasiedlone pożyteczną mikroflorą to zapobiegnie to rozwojowi patogenów i sukcesywnie zmniejszy populację szkodników. Dzięki temu namnażają się duże ilości pożytecznych owadów, które później kontrolują nasze uprawy i nie dopuszczają do dominacji mszyc, zwójek, miodówek, przędziorków.

W pierwszych latach stosowania ProBio Emów™ w celu ochrony owoców przed nasiennicą trześniówką należy wykonać 2-3 opryski, co 5-7 dni olejkiem eterycznym pomarańczowym w dawce od 0,3-0,5 L/ha rozcień- czonych w 1000 L wody. Opryski najlepiej wykonywać w fazie przebarwiania się czereśni z koloru zielonego na słomkowy, a w przypadku jabłoni w czasie nalotu motyli.

UWAGA! Należy pamiętać, że w każdej uprawie sadowniczej, w zależności od warunków glebowych i pogodowych oraz zagrożenia szkodnikami i chorobami (należy uwzględnić progi zagrożenia patogenami i szkodnikami) dawki, preparaty oraz uwodnienie mogą ulec zmianie. W tym celu najlepiej jest skontaktować się z Licencjonowanym Doradcą Probiotechnologii